Vi jobber 10:00 – 14:35

Language

Vi jobber 10:00 – 14:35

Language

Velkommen til vår nettside! 

Polsk Lørdagsskole im. Maria Skłodowska-Curie i Moss

Nyheter

Om Skolen 

Foreningen ‘’Fra Foreldrene Til Barn’’ ble stiftet av foreldre som ønsket å skape et trygt og vennlig sted for deres barn, hvor de kan utvide kunnskapen om Polen og deres morsmål. Med tanke på dette ble det etablert en polsk lørdagsskole i Moss. Skolen er oppkalt til ære for Maria Skłodowska-Curie. Skolens visjon er elevenes gode, og den polske skolens mål og oppgave er den omfattende utviklingen av elevenes personlighet og identitet. Vi ønsker å ivareta og utdype nasjonal bevissthet blant polske barn og ungdom ved å spre generell kunnskap om det polske språket. Vår prioritet er å lære korrekt det polske språket, samt lære bort om polens historie, geografi og den polske kulturen. 
Vi ønsker at våre elever skal bli sanne patrioter og Polens små ambassadører i verden som, som våre etterfølgere, vil fortsette vår innsats for å bevare polskhet i hjertene til de minste. 

Den Polske Lørdagsskolen er en sosial organisasjon (non profit), som ikke kunn er en skole, men også et polsk kultursenter som aktivt deltar i integrering av det polske samfunnet med det norske. 

Vi ønsker velkommen alle som vil bli kjent med Polen, polakker og polsk kultur. Vi deltar i å bygge relasjoner mellom polakker og nordmenn gjennom integreringsmøter, åpne foredrag og kulturarrangementer, der andre nasjonaliteter kan bli kjent med oss og vår historie, tradisjoner og kultur. Språkklasser for foreldre og barn, i både polsk og norsk, drives for å overvinne språkbarrieren som kan være til hinder for integrasjon. 

Tusen takk til den Polske Lørdagsskolen oppkalt etter Jan Paweł II i Oslo, for at de ville dele sin erfaring med oss. Nå er vi forberedt til å lære, våre minste og viktigste borgere, det polske språket på det høyeste nivået.
Vi håper alle vil finne noe spennende i vår skole. Vi ønsker alle hjertelig velkommen.