Dokumenty do wypełnienia

Legitymacje

Zgodnie z przyjętą w 2017 roku ustawą, dzieci i młodzież do 18-ego roku życia, uczące się w szkołach polonijnych, mają prawo do ulgowych biletów w Polsce: ● 37% – przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych,● 49% – przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych i pospiesznych oraz środkami publicznego transportu autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie imiennych biletów miesięcznych,● do muzeów● do parków narodowych.
Żeby dokonać takiego zakupu, trzeba pokazać dowód, że dziecko jest uczniem szkoły polonijnej. Dlatego w tym roku również składamy wnioski o przedłużenie / wydanie legitymacji - na rok szkolny 2023/24. Szczegóły poniżej----->
W linku znajduje sie dokument do wydrukowania. Po jego wypełnieniu należy przekazać w szkole wraz z legitymacją z zeszłego roku. Do pobrania