Pracujemy 10:00 - 15:00

Rejestracja Dziecka

Pracujemy 10:00 - 15:00

Władze szkoły 

Zarząd:


Angelika Krzywda – Prezes Stowarzyszenia Małgorzata Mosoń – Z-ca PrezesaSonia Tajduś – Z-ca ds. Finansowych Dorota Stalij – Członek Zarządu Aleksandra Koperkiewicz – Dyrektor Szkoły Iwona Borowiec - Dyrektor Pedagogiczny