Pracujemy 9:30 - 14:30

Rejestracja Dziecka

Pracujemy 9:30 - 14:30

Władze szkoły 

Zarząd:


Angelika Krzywda – Prezes Stowarzyszenia Małgorzata Mosoń – Z-ca PrezesaSonia Tajduś – Z-ca ds. Finansowych Dorota Stalij – Członek Zarządu Sylwia Kaźmierczak-Ali – Dyrektor Szkoły