Pracujemy 9:30 - 14:30

Rejestracja Dziecka

Pracujemy 9:30 - 14:30

Rejestracja Dziecka

Wypełnij formularz w celach rejestracyjnych do Polska Sobotnia Szkoła im. Marii Skłodowskiej-Curie w Moss(* pole wymagane)

Opłata semestralna

1. dziecko: 2300 NOK
2. dzieci: 3500 NOK
3. dzieci: 3500 NOK


Czesne za szkołę prosimy uiszczać na konto bankowe szkoły:10804460514z dopiskiem imienia i nazwiska ucznia/ uczniów